Home2020-11-08T21:10:44+01:00

Weekendschool Súdwest-Fryslân werkt aan de toekomst van kinderen uit groep 7 en 8, die om verschillende redenen wel wat extra uitdaging en plezier kunnen gebruiken! Aan nieuwsgierige en gemotiveerde kinderen biedt de school een steuntje in de rug om hun talenten beter te ontwikkelen. Dit doen we door op zondagmiddag een inspirerend programma aan te bieden met gastlessen over verschillende beroepen en maatschappelijke thema’s. De gastdocenten verzorgen gastlessen op de locatie van de weekendschool of ontvangen de leerlingen in hun eigen werkomgeving voor een rondleiding of een praktijkles.

Zo leren de kinderen van alles over de verschillende beroepen met als doel ze te inspireren en te motiveren om te blijven leren voor een kansrijke toekomst! Kinderen die aangenomen worden op Weekendschool Sudwest-Fryslan kunnen gratis meedoen. De kosten worden betaald door onze sponsors. Twee keer per maand gaan de leerlingen op zondagmiddag naar Weekendschool Súdwest-Fryslân. Iedere keer staat een ander beroep of maatschappelijk onderwerp centraal. De kennismaking met mensen met een interessant beroep zorgt ervoor dat de leerlingen een brede kijk krijgen op zijn of haar mogelijkheden. En weten wat je kunt en wat je wil, motiveert!

Wat doen wij?

Weekendschool Súdwest-Fryslân biedt de leerlingen introducties op vakgebieden en beroepen en op de wereld om hun heen. De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen. Daarnaast doen we activiteiten die aan kunst, cultuur en gezond gedrag gerelateerd zijn. Ervaringen om hun talenten…

LEES MEER

Wie zijn wij?

Weekendschool Súdwest-Fryslân (SWF) is een voorstel van vier initiatiefnemers uit het maatschappelijk veld, onderwijs en het bedrijfsleven. In 2016 zijn de initiatiefnemers op informele basis begonnen de mogelijkheden te verkennen om een weekendschool op te richten. Dit deden zij, omdat zij van mening zijn dat…

LEES MEER

Lesprogramma

In het schooljaar 2018-2019 is de Weekendschool Sudwest-Fryslan van start gegaan met een programma voor 1 klas. Nu – in het schooljaar 2020-2021 – zijn er 5 klassen. Bekijk hier het Lesprogramma…

Klik hier voor de lesdata

Aanwezigheid

Afspraak is afspraak: Deelname aan Weekendschool Súdwest-Fryslân is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bij toelating verwachten wij van de leerlingen dat ze er ook iedere les zijn. Bij ziekte of bij speciale gebeurtenissen kan een leerling worden afgemeld bij de coördinator of de klassendocent. Voorafgaand aan de start gaan wij met de kinderen en de ouders in gesprek…

LEES MEER

Informatie voor ouders

  • Wanneer heeft uw kind weekendschool?
  • Door wie wordt uw kind begeleid?
  • De communicatie
  • De rol van de ouders
LEES MEER

Veelgestelde vragen

  • HOE KAN HET DAT WEEKENDSCHOOL SÚDWEST-FRYSLÂN GRATIS IS?
  • HOE GAAT DE WERVING VAN NIEUWE LEERLINGEN?
  • HOEVEEL KINDEREN KUNNEN MEEDOEN?
Meer vragen en de antwoorden
Ga naar de bovenkant