Leuk dat je je wilt aanmelden voor Zomerschool SWF!

We gaan de vierde en vijfde week van de zomervakantie 2024, van 12 tot 23 augustus op maandag t/m vrijdag, knallen met rekenen en taal, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Dit doen we niet alleen door te leren uit boeken, maar ook door veel spelletjes te spelen en creatief bezig te zijn.

Graag ontvangen we nog wat informatie van jou, zodat we weten naar welke groep/klas je gaat en waar je aan wilt werken. Dit zodat we ons programma zoveel als mogelijk op jouw leerdoelen kunnen afstemmen.

Let op: Zomerschool SWF is vrijwillig en gratis, maar het is niet vrijblijvend! We verwachten dat iedereen actief deelneemt en alle dagen aanwezig is.

Vul het aanmeldformulier z.s.m. in, dan is de 1e stap in je aanmelding gelukt en volgt op een later tijdstip meer informatie.

We gaan de vierde en vijfde week van de zomervakantie 2024, van 12 tot 23 augustus op maandag t/m vrijdag, knallen met rekenen en taal, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Dit doen we niet alleen door te leren uit boeken, maar ook door veel spelletjes te spelen en creatief bezig te zijn.

Graag ontvangen we nog wat informatie van jou, zodat we weten naar welke groep/klas je gaat en waar je aan wilt werken. Dit zodat we ons programma zoveel als mogelijk op jouw leerdoelen kunnen afstemmen.

Let op: Zomerschool SWF is vrijwillig en gratis, maar het is niet vrijblijvend! We verwachten dat iedereen actief deelneemt en alle dagen aanwezig is.

Vul het aanmeldformulier z.s.m. in, dan is de 1e stap in je aanmelding gelukt en volgt op een later tijdstip meer informatie.

  Wij werken aan de leerdoelen waar uw kind moeite mee heeft. U kunt op een schaal van 1 tot 3 aangeven hoeveel moeite uw kind met de volgende onderdelen:

  1 = geen moeite mee, 2 = een beetje moeite mee, 3 = veel moeite mee

  Leerdoelen voor taal, spelling en begrijpend lezen

  Technisch lezen

  Begrijpend lezen

  Woordenschat

  Bevorderen leesplezier

  Spelling

  Werkwoordspelling

   

  Graag op een schaal van 1 tot 3 aangeven hoeveel moeite uw kind heeft met de volgende onderdelen:

  1 = geen moeite mee, 2 = een beetje moeite mee, 3 = veel moeite mee

  Leerdoelen voor rekenen

  Getallenlijn

  Optellen & aftrekken

  Vermenigvuldigen & delen

  Tafels

  Cijferend rekenen

  Geld (betalen, wisselgeld)

  Tijd (analoog, digitaal, kalender)

  Verhaalsommen

  Verhoudingstabel (vanaf groep 6)

  Kommagetallen (vanaf groep 6)

  Breuken (vanaf groep 6)

  Procenten (vanaf groep 7)

  Negatieve getallen (vanaf groep 7)

  Meten/meetkunde omtrek/oppervlakte, omrekenen,inhoudsmaten)

  Anders...

  ...namelijk:

   

  Zijn er onderwerpen op sociaal-emotioneel gebied waar wij uw kind mogelijk bij kunnen
  ondersteunen tijdens Zomerschool SWF? Bijvoorbeeld leren presenteren of werken aan meer
  zelfvertrouwen?

  We gaan er van uit dat uw kind de volledige twee weken, iedere dag aanwezig is van 08.30 uur tot
  14.30 uur. Zijn er bijzondere omstandigheden waarom uw kind een dag(deel) niet kan komen?

  We lunchen iedere dag op Zomerschool. Uw kind hoeft dus zelf geen lunch mee te nemen.
  Moeten we rekening houden met een dieet?
  (als "ja") graag rekening houden met:

  Eet u halal?

   

  Heeft uw kind medische aandacht nodig? Hulp of medicatie?

  Heeft uw kind een zwemdiploma?
  (als "ja") welk zwemdiploma?

  Overige zaken die voor ons handig zijn om te weten:

  Op welke dagen en tijdstippen kunnen we u het beste bellen als er nog vragen zijn?

  Wij maken foto’s en video’s tijdens de (gast)lessen. Deze worden op de website en de kanalen van social media van Weekendschool geplaatst. Gaat u daarmee akkoord?

  Wij vragen in sommige gevallen toetsgegevens op van de eigen basisschool van uw kind. Gaat u
  daarmee akkoord?

   

   

  PRIVACYVERKLARING
  Bovenstaande informatie is alleen bedoeld voor intern gebruik tijdens de Zomerschoolperiode en wordt niet verstrekt aan derden. Uitsluitend het team van de klas waarin de leerling zit heeft toegang tot deze informatie, samen met coördinatoren. Na afloop van Zomerschool SWF worden deze formulieren vernietigd.