Home2021-11-15T17:37:51+01:00

Weekendschool Súdwest-Fryslân biedt aanvullend onderwijs voor nieuwsgierige en gemotiveerde kinderen van 10 tot 13 jaar uit de gemeente Súdwest-Fryslân die om welke reden dan ook, een steuntje in de rug kunnen gebruiken.. Zij krijgen eens per twee weken les op zondagmiddag van gastdocenten die spannende, interessante of mooie beroepen hebben en hier vol passie en enthousiasme over kunnen vertellen. Zo krijgen de kinderen o.a. les van een kinderarts, spelen ze met rechters en advocaten een heuse rechtszaak na, leren ze van een opzichter in de bouw, vertelt de politie hoe je moet arresteren en vertelt de kinderboekenschrijver hoe je een eigen boek kunt schrijven en uitgeven.

Het doel van weekendschoolonderwijs is om de leerlingen horizonverbreding te bieden, hun grenzen te laten verleggen en hun talenten te laten ontwikkelen. Samen werken aan mooie projecten om meer te leren en te werken aan je eigen toekomst. De leerlingen volgen een traject van een jaar met mogelijkheid tot verlenging tot drie jaar.

De leerlingen komen van groep 7 en groep 8 van de basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân en gaan gemiddeld twee keer per maand op zondag naar school van 13.00 uur tot 16.30 uur. Er zijn drie klassen Weekendschool: 2 klassen in Sneek en 1 in Workum. Iedere klas start met ca. 25 leerlingen en heeft een vast begeleidingsteam van minimaal 3 personen, bestaande uit een betaalde coach/leerkracht, aangevuld met vrijwilligers en/of stagiaires.

Weekendschool SWF Studio is voor jongeren tot ongeveer 18 jaar. Naast de gastlessen van professionals wordt er veel tijd besteed aan samenwerken, samen leren, leren leren, omgaan met vrije tijd, omgang met elkaar en de samenleving en weerbaarheid. Jongeren van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente kunnen meedoen. De locatie voor Weekendschool Studio is Sneek. Weekendschool SWF Studio heeft twee groepen van 18 jongeren en worden begeleid door coaches.

Wat doen wij?

Weekendschool Súdwest-Fryslân biedt de leerlingen introducties op vakgebieden en beroepen en op de wereld om hun heen. De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen. Daarnaast doen we activiteiten die aan kunst, cultuur en gezond gedrag gerelateerd zijn. Ervaringen om hun talenten…

LEES MEER

Wie zijn wij?

Weekendschool Súdwest-Fryslân (SWF) is een voorstel van vier initiatiefnemers uit het maatschappelijk veld, onderwijs en het bedrijfsleven. In 2016 zijn de initiatiefnemers op informele basis begonnen de mogelijkheden te verkennen om een weekendschool op te richten. Dit deden zij, omdat zij van mening zijn dat…

LEES MEER

Lesprogramma

In het schooljaar 2018-2019 is de Weekendschool Sudwest-Fryslan van start gegaan met een programma voor 1 klas. Nu – in het schooljaar 2020-2021 – zijn er 5 klassen. Bekijk hier het Lesprogramma…

Klik hier voor de lesdata

Aanwezigheid

Afspraak is afspraak: Deelname aan Weekendschool Súdwest-Fryslân is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bij toelating verwachten wij van de leerlingen dat ze er ook iedere les zijn. Bij ziekte of bij speciale gebeurtenissen kan een leerling worden afgemeld bij de coördinator of de klassendocent. Voorafgaand aan de start gaan wij met de kinderen en de ouders in gesprek…

LEES MEER

Informatie voor ouders

  • Wanneer heeft uw kind weekendschool?
  • Door wie wordt uw kind begeleid?
  • De communicatie
  • De rol van de ouders
LEES MEER

Veelgestelde vragen

  • HOE KAN HET DAT WEEKENDSCHOOL SÚDWEST-FRYSLÂN GRATIS IS?
  • HOE GAAT DE WERVING VAN NIEUWE LEERLINGEN?
  • HOEVEEL KINDEREN KUNNEN MEEDOEN?
Meer vragen en de antwoorden
2018-06-06T01:59:52+02:00

Wat doen wij?

Weekendschool Súdwest-Fryslân biedt de leerlingen introducties op vakgebieden en beroepen en op de wereld om hun heen. De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen. Daarnaast doen we activiteiten die aan kunst, cultuur en gezond gedrag gerelateerd zijn. Ervaringen om hun talenten… Lees meer >

2018-05-28T20:43:23+02:00

Lesprogramma

In het schooljaar 2018-2019 start het eerste jaar van Weekendschool Sudwest-Fryslan. Zodra de data van de weekendschoolzondagmiddagen bekend zijn worden deze hier vermeld.

2018-05-28T20:44:38+02:00

Wie zijn wij?

Weekendschool Súdwest-Fryslân (SWF) is een voorstel van vier initiatiefnemers uit het maatschappelijk veld, onderwijs en het bedrijfsleven. In 2016 zijn de initiatiefnemers op informele basis begonnen de mogelijkheden te verkennen om een weekendschool op te richten. Dit deden zij, omdat zij van mening zijn dat.. Lees meer >

2018-05-28T20:42:11+02:00

Aanwezigheid

Afspraak is afspraak: Deelname aan Weekendschool Súdwest-Fryslân is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bij toelating verwachten wij van de leerlingen dat ze er ook iedere les zijn. Bij ziekte of bij speciale gebeurtenissen kan een leerling worden afgemeld bij de coördinator of de klassendocent. Voorafgaand aan de start gaan wij met de kinderen en de ouders in gesprek.. Lees meer >

Ga naar de bovenkant