Informatie voor ouders

HomeInfoInformatie voor ouders
Informatie voor ouders2018-06-22T13:56:28+02:00

Wanneer heeft uw kind weekendschool?

Zo’n 21 zondagen tussen eind oktober en juli komt uw zoon of dochter naar Weekendschool Sudwest-Fryslan. Dit is gemiddeld twee keer per maand. We beginnen om 13.00 uur en rond 16.30 uur is het programma afgelopen. Tussendoor hebben we uiteraard even pauze waarin ieder zijn eigen meegebrachte drinken en een koek of fruit kan eten. Als het weer goed is gaan we in de pauze even naar buiten.

De kinderen komen in principe altijd op de fiets naar de locatie van de weekendschool. Als we op bedrijfsbezoek gaan fietsen we met de hele groep en de begeleiders. Wij verzoeken u de fiets van uw kind regelmatig te controleren op bandenkwaliteit en verlichting.

Door wie wordt uw kind begeleid?

Iedere weekendschoolles nodigen wij gastdocenten uit die komen vertellen over hun beroep of over een maatschappelijk thema. Of we gaan op bedrijfsbezoek voor een rondleiding of een praktijkles. We gaan ervan uit dat alle kinderen altijd aanwezig zijn. Ons team, maar ook de gastdocenten rekenen daar op. Als een leerling een keer niet kan komen vanwege ziekte horen we dat graag zo snel mogelijk.

Iedere klas bestaat uit ongeveer 20 leerlingen en de klas wordt geleid door een leerjaarleider. Deze juf of meester wordt ondersteund door stagiaires en vrijwilligers. Dit begeleidingsteam is het hele jaar aanwezig om de kinderen te ondersteunen als er in kleine groepjes wordt gewerkt en bij het fietsen naar een bedrijf.

De communicatie

Voor ons is het makkelijk als we per email kunnen communiceren. Alle nieuws gaat via de mail. Het is daarom prettig als thuis regelmatig de email wordt gecheckt. Soms komt het voor dat onze berichten in de spambox belanden. Wilt u ook dit regelmatig nakijken?

Aan het begin van het schooljaar vragen wij u een formulier in te vullen met de gegevens van uw zoon of dochter, waarbij u ook uw telefoonnummer(s) kunt vermelden. Op deze wijze kunnen wij u altijd bereiken.

U kunt ons bereiken via koos@weekendschoolswf.frl. Telefonisch kan natuurlijk ook op 06-12 161610. Dit is het nummer van onze coördinator, Koos Pot.

De rol van de ouders

Uw betrokkenheid bij de Weekendschool Súdwest-Fryslân vinden wij heel belangrijk. Als ouders krijgt u bij de start de gelegenheid kennis te maken met de juffen en meesters van uw kind. U krijgt dan te horen wat u van ons kunt verwachten en u kunt uw vragen stellen aan ons.

Halverwege het schooljaar wordt u uitgenodigd om het werk van de kinderen te bewonderen. Wij zien graag dat u dan ook komt. Verder moet uw kind verplicht afgemeld worden bij ziekte en gaan wij er van uit dat u ons actief informeert over bijzondere ontwikkelingen of gebeurtenissen.

Ga naar de bovenkant