English summary2023-01-27T09:31:08+01:00

Welcome to the Weekendschool Súdwest-Fryslân website

The Weekendschool Súdwest-Fryslân offers supplementary education for curious and motivated children aged 10 to 13 from the municipality of Súdwest-Fryslân who, for any reason, could use some support. Read more >

Weekend school SWF Studio is for young people up to about 18 years old. In addition to the guest lectures by professionals, a lot of time is spent on working together, learning together, learning to learn, dealing with free time, dealing with each other and society and resilience. Read more >

Mission

Weekend School Súdwest-Fryslân offers students introductions to disciplines and professions and to the world around them. The children come into contact with new experiences, refreshing ideas and inspiring role models. We also do activities related to art, culture and citizenship. Experiences to maximize their talents.

Participating in Weekend School Súdwest-Fryslân means that you can participate in a challenging program with fun and practical subjects for a year (with a maximum extension of two years). Once every two weeks in the period from the end of October to the summer holidays, we receive curious students and inspiring guest teachers.

WEEKEND SCHOOL SÚDWEST-FRYSLÂN EXPLORES TALENT, OPEN DOORS, CREATE NEW ENCOUNTERS AND INSPIRE YOUNG PEOPLE

We have the following central objectives:

  • Broadening (future) perspectives of students in upper primary and lower secondary education by increasing their knowledge and insight in various fields, such as science, technology, citizenship and culture.
  • Using and developing the talents of these students in the aforementioned areas to strengthen their self-confidence

Frequently Asked Questions

Is Weekend School really free?2023-01-25T12:31:41+01:00

Yes, Weekend School is free so that all children who want to participate can also participate. The costs we incur are paid by, among others, the municipality and various funds.

How is the recruitment of new students going?2023-01-25T12:32:09+01:00

The recruitment of new pupils will start after the summer holidays and will go through the primary schools. There we give a presentation about the Weekend School to the students from group 7. Students who are interested will receive a folder to take home. They can discuss this with their parents at home. Children who register are then invited together with the parent(s) for an admission interview. All kinds of things are discussed there, such as motivation, presence and what we expect from each other. We think motivation is the most important thing and that is why we will mainly talk about it. When we have had the conversations with all the children, we decide which children will be admitted. It may happen that children are not with their friends.

How many children can participate?2023-01-25T12:32:35+01:00

Every school year we start with about 25 students per class. Weekend school SWF Studio has about 18 young people per class.

When does Súdwest-Fryslân weekend school start?2023-01-25T12:33:00+01:00

The school year runs from the end of October to the summer holidays. Weekend school SWF Studio starts earlier, namely mid-September

is there also weekend school during the holidays?2023-01-25T12:33:17+01:00

There is no weekend school in the middle of the holidays, but it does happen that, for example, a weekend school afternoon is planned on the last Sunday of the Christmas or May holidays.

Do you always have to be present?2023-01-25T12:33:34+01:00

Yes, the intention is that you are always there. Weekend School Súdwest-Fryslân is free but not without obligation. If you are accepted, we expect you to attend all classes and to actively participate. Children who are absent too often or who do not actively participate can be removed from Weekend School.

What if you are sick?2023-01-25T12:33:50+01:00

If you are ill, you will be signed out by your parent(s).

Which children from Súdwest-Fryslân can participate?2023-01-25T12:34:13+01:00

In the months of September and October we visit as many schools as possible in the municipality to give a presentation about the Weekend School. Students from all primary schools in the municipality can register. Registration starts in September each year.

What is the purpose of Weekend School?2023-01-25T12:36:22+01:00

We strive for growth in self-confidence. At Weekend School Súdwest-Fryslân we encourage students to believe in their own talents and possibilities. We encourage children to ask questions, dare to come up with ideas and be proud of themselves.

The following climate prevails at Weekend School:
• positive approach to the students
• personal attention to the unique talents of all students
• guidance in developing general skills and self-confidence
• encouraging personal initiative
• encourage and further direct curiosity

Ласкаво просимо на сайт Weekendschool Súdwest-Fryslân

Школа вихідного дня Súdwest-Fryslân пропонує додаткову освіту для допитливих і мотивованих дітей віком від 10 до 13 років з муніципалітету Súdwest-Fryslân, які з будь-якої причини могли б скористатися рукою допомоги. читати далі >

Школа вихідного дня SWF Studio для молоді приблизно до 18 років. Окрім гостьових лекцій професіоналів, багато часу приділяється спільній роботі, спільному навчанню, навчанню вчитися, роботі з вільним часом, спілкуванню один з одним і суспільством, а також стійкості. читати далі >

Місія

Школа вихідного дня Súdwest-Fryslân пропонує учням знайомство з дисциплінами, професіями та навколишнім світом. Діти стикаються з новим досвідом, освіжаючими ідеями та надихаючими прикладами для наслідування. Ми також здійснюємо діяльність, пов’язану з мистецтвом, культурою та громадянством. Досвід, щоб максимально розкрити свої таланти.

Участь у Weekend School Súdwest-Fryslân означає, що ви можете брати участь у складній програмі з цікавими та практичними предметами протягом року (з максимальним продовженням на два роки). Раз на два тижні в період з кінця жовтня до літніх канікул ми приймаємо допитливих студентів і надихаючих запрошених викладачів.

ШКОЛА ВИХІДНОГО ДНЯ SÚDWEST-FRYSLÂN ДОСЛІДЖУЄ ТАЛАНТІВ, ВІДКРИВАЄ ДВЕРІ, СТВОРЮЄ НОВІ ЗУСТРІЧІ ТА НАДИХАЄ МОЛОДІ ЛЮДЕЙ

Ми маємо такі головні цілі:

  • Розширення (майбутнього) перспектив учнів старших класів початкової школи та молодших класів середньої освіти шляхом підвищення їхніх знань і розуміння в різних галузях, таких як наука, технології, громадянство та культура.
  • Використання та розвиток талантів цих студентів у вищезазначених сферах для зміцнення їхньої впевненості в собі

Питання що часто задаються

Чи дійсно школа вихідного дня безкоштовна?2023-01-25T13:22:35+01:00

Так, школа вихідного дня безкоштовна, тож усі діти, які хочуть, також можуть взяти участь. Витрати, які ми несемо, оплачуються, серед іншого, муніципалітетом та різними фондами.

Як проходить набір нових студентів?2023-01-25T13:23:00+01:00

Набір нових учнів розпочнеться після літніх канікул і проходитиме через початкові школи. Там учням 7 групи проводимо презентацію про Школу вихідного дня. Зацікавлені учні отримають папку додому. Вони можуть обговорити це з батьками вдома, після чого дітей, які реєструються, запрошують разом з батьками на вступну співбесіду. Там обговорюються всілякі речі, такі як мотивація, присутність і те, що ми очікуємо один від одного. Ми вважаємо мотивацію найголовнішим, тому в основному ми будемо говорити про неї. Коли ми провели бесіди з усіма дітьми, ми вирішуємо, кого з дітей приймати. Може трапитися так, що діти не з друзями.

Скільки дітей можуть брати участь?2023-01-25T13:23:18+01:00

Кожен навчальний рік ми починаємо з приблизно 25 учнів у класі. Школа вихідного дня SWF Studio налічує близько 18 молодих людей у класі.

Коли починається школа вихідного дня Súdwest-Fryslân?2023-01-25T13:23:34+01:00

Навчальний рік триває з кінця жовтня до літніх канікул. Школа вихідного дня SWF Studio стартує раніше, а саме з середини вересня.

Чи є школа вихідного дня під час канікул?2023-01-25T13:23:56+01:00

Навчання вихідного дня в середині канікул не буває, але буває, що, наприклад, післяобіднє навчання вихідного дня планується в останню неділю різдвяних або травневих свят.

Ви завжди повинні бути присутніми?2023-01-25T13:24:13+01:00

Так, намір полягає в тому, щоб ви завжди були поруч. Школа вихідного дня Súdwest-Fryslân безкоштовна, але не без зобов’язань. Якщо вас приймуть, ми очікуємо, що ви будете відвідувати всі заняття та брати активну участь. Діти, які занадто часто відсутні або не беруть активної участі, можуть бути виключені зі школи вихідного дня.

А якщо ви хворі?2023-01-25T13:24:32+01:00

Якщо ви захворіли, вас випишуть ваші батьки.

Які діти з Південно-Західної Фрисландії можуть брати участь?2023-01-25T13:24:54+01:00

У вересні та жовтні ми відвідуємо якомога більше шкіл у муніципалітеті, щоб зробити презентацію про школу вихідного дня. Зареєструватися можуть учні всіх початкових шкіл міста. Реєстрація починається у вересні кожного року.

Яка мета школи вихідного дня?2023-01-25T13:25:15+01:00

Ми прагнемо до зростання впевненості в собі. У Weekend School Súdwest-Fryslân ми заохочуємо учнів вірити у власні таланти та можливості. Ми заохочуємо дітей ставити запитання, сміливо висувати ідеї та пишатися собою.

У школі вихідного дня панує такий клімат:
• позитивний підхід до студентів
• особиста увага до унікальних талантів усіх учнів
• керівництво щодо розвитку загальних навичок і впевненості в собі
• заохочення особистої ініціативи
• заохочувати і далі спрямовувати цікавість

مرحبًا بكم في موقع ويب Weekendschool Súdwest-Fryslân

تقدم مدرسة عطلة نهاية الأسبوع Súdwest-Fryslân تعليمًا إضافيًا للأطفال الفضوليين والمتحمسين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 13 عامًا من بلدية Súdwest-Fryslân الذين يمكنهم ، لأي سبب من الأسباب ، استخدام يد المساعدة.. > قراءة المزيد 

مدرسة عطلة نهاية الأسبوع SWF Studio مخصصة للشباب حتى سن 18 عامًا. بالإضافة إلى دروس الضيف من المحترفين ، يتم قضاء الكثير من الوقت في العمل معًا والتعلم معًا وتعلم التعلم والتعامل مع وقت الفراغ والتعامل مع بعضنا البعض والمجتمع والمرونة.> قراءة المزيد

بعثة

تقدم مدرسة عطلة نهاية الأسبوع Súdwest-Fryslân للطلاب مقدمات للتخصصات والمهن والعالم من حولهم. يتعامل الأطفال مع تجارب جديدة وأفكار منعشة ونماذج يُحتذى بها. نقوم أيضًا بأنشطة تتعلق بالفن والثقافة والمواطنة. تجارب لتعظيم مواهبهم.

تعني المشاركة في Weekend School Súdwest-Fryslân أنه يمكنك المشاركة في برنامج مليء بالتحديات مع مواضيع ممتعة وعملية لمدة عام (مع تمديد لمدة عامين كحد أقصى). مرة كل أسبوعين في الفترة من نهاية أكتوبر إلى العطلة الصيفية ، نستقبل الطلاب الفضوليين والمعلمين الضيوف الملهمين.

تستكشف مدرسة WEEKEND SCHOOL SÚDWEST-FRYSLÂN الموهبة ، وتفتح الأبواب ، وتخلق عدادات جديدة وتُلهم الشباب

لدينا الأهداف المركزية التالية:

  • توسيع وجهات النظر (المستقبلية) للطلاب في التعليم الابتدائي والإعدادي من خلال زيادة معرفتهم ورؤيتهم في مختلف المجالات ، مثل العلوم والتكنولوجيا والمواطنة والثقافة.
  • استخدام وتنمية مواهب هؤلاء الطلاب في المجالات المذكورة أعلاه لتقوية ثقتهم بأنفسهم

أسئلة مكررة

هل مدرسة عطلة نهاية الأسبوع مجانية حقًا؟2023-01-24T14:35:04+01:00

نعم ، مدرسة نهاية الأسبوع مجانية بحيث يمكن لجميع الأطفال الذين يرغبون في المشاركة المشاركة أيضًا. يتم دفع التكاليف التي نتكبدها من قبل البلدية والصناديق المختلفة ، من بين أمور أخرى.

كيف يتم توظيف الطلاب الجدد؟2023-01-24T14:34:41+01:00

سيبدأ تجنيد التلاميذ الجدد بعد العطلة الصيفية وسيستمر في المدارس الابتدائية. هناك نقدم عرضًا تقديميًا حول مدرسة عطلة نهاية الأسبوع للطلاب من المجموعة 7. سيتلقى الطلاب المهتمون ملفًا لأخذهم إلى المنزل. يمكنهم مناقشة هذا الأمر مع والديهم في المنزل.ثم تتم دعوة الأطفال الذين يسجلون مع الوالدين (الوالدين) لإجراء مقابلة القبول. تتم مناقشة جميع أنواع الأشياء هناك ، مثل الدافع والحضور وما نتوقعه من بعضنا البعض. نعتقد أن الدافع هو أهم شيء ولهذا سنتحدث عنه بشكل أساسي. عندما نجري محادثات مع جميع الأطفال ، قررنا أي الأطفال سيتم قبولهم. قد يحدث أن الأطفال ليسوا مع أصدقائهم.

كم عدد الأطفال الذين يمكنهم المشاركة؟2023-01-24T14:34:18+01:00

نبدأ كل عام دراسي بحوالي 25 طالبًا في الفصل. مدرسة عطلة نهاية الأسبوع SWF Studio بها حوالي 18 شابًا في الفصل

متى تبدأ مدرسة نهاية الأسبوع في Súdwest-Fryslân؟2023-01-24T14:33:46+01:00

يمتد العام الدراسي من نهاية أكتوبر وحتى الإجازة الصيفية. يبدأ SWF Studio لمدرسة نهاية الأسبوع في وقت مبكر ، أي منتصف سبتمبر.

هل توجد مدرسة في عطلة نهاية الأسبوع خلال الإجازة؟2023-01-24T14:33:24+01:00

لا توجد مدرسة في عطلة نهاية الأسبوع في منتصف الإجازات ، ولكن يحدث ، على سبيل المثال ، التخطيط لعطلة نهاية الأسبوع في المدرسة في يوم الأحد الأخير من عطلة عيد الميلاد أو مايو.

هل يجب أن تكون دائما حاضرا؟2023-01-24T14:32:59+01:00

نعم ، القصد هو أنك موجود دائمًا. مدرسة عطلة نهاية الأسبوع Súdwest-Fryslân مجانية ولكن ليس بدون التزام. إذا تم قبولك ، نتوقع منك حضور جميع الفصول والمشاركة بنشاط. يمكن إخراج الأطفال الذين يتغيبون كثيرًا أو الذين لا يشاركون بنشاط من مدرسة عطلة نهاية الأسبوع.

ماذا لو كنت مريضا؟2023-01-24T14:32:34+01:00

إذا كنت مريضًا ، فسيتم تسجيل خروجك من قبل والديك (والديك).

أي أطفال من Súdwest-Fryslân يمكنهم المشاركة؟2023-01-24T14:32:14+01:00

في شهري سبتمبر وأكتوبر نزور أكبر عدد ممكن من المدارس في البلدية لتقديم عرض تقديمي حول مدرسة نهاية الأسبوع. يمكن للطلاب من جميع المدارس الابتدائية في البلدية التسجيل. يبدأ التسجيل في سبتمبر من كل عام.

ما هو الغرض من مدرسة نهاية الأسبوع؟2023-01-24T14:31:36+01:00

نسعى جاهدين للنمو في الثقة بالنفس. في مدرسة Weekend School Súdwest-Fryslân نشجع الطلاب على الإيمان بمواهبهم وإمكانياتهم. نشجع الأطفال على طرح الأسئلة والتجرؤ على طرح الأفكار والفخر بأنفسهم.

يسود المناخ التالي في مدرسة نهاية الأسبوع:
• نهج إيجابي تجاه الطلاب
• الاهتمام الشخصي بالمواهب الفريدة لجميع الطلاب
• التوجيه في تنمية المهارات العامة والثقة بالنفس
• تشجيع المبادرة الشخصية
• تشجيع وزيادة الفضول المباشر

Ga naar de bovenkant