De lesprogramma’s van Weekendschool Súdwest-Fryslân in het schooljaar 2023-2024

Weekendschool SWF Studio

Lesprogramma Klas A Sneek

Leerjaarleider: Mirjam Lestijden: 13:00 - 16:30 uur

Kleuren :         = in de klas        = op locatie gastdocent

2023

29 oktober

Spellen en kennismaking op locatie

12 november

Maritieme Academie

3 december

Zedenrecherche (13:00 – 15:00)

17 december

Mad Science (15:00 – 16:30)

2024

7 januari

Politie Sneek

21 januari

Politiehonden trainer

4 februari

Responstraining

18 februari

Emmerdrummen

3 maart

High tea

24 maart

Rechtbank 11:00 – 13:00 + LWD

7 april

Mear Media

21 april

Nummer schrijven (13:00 -14:30)

26 mei

Melkveebedrijf met 8 robots

9 juni

Zwembad Blauwe Golf Leeuwarden (9:30 – 15:30)

23 juni

Technolab

7 juli

Sportdag

14 juli

Diploma-uitreiking

Lesprogramma Klas B Sneek

Leerjaarleider: Lisanne Lestijden: 13:00 - 16:30 uur

Kleuren :         = in de klas        = op locatie gastdocent

2023

29 oktober

Spellen en kennismaking op locatie

12 november

Maritieme Academie

3 december

Zedenrecherche (15:00 – 17:00)

17 december

Mad Science (13:00 – 14:30)

2024

7 januari

High tea

21 januari

Responstraining

4 februari

Emmerdrummen

18 februari

Tina / Zo zit dat

3 maart

Aliander

24 maart

Politiehonden trainer

7 april

IJsboerderij Margje 24 (13:00-16:00)

21 april

Nummer schrijven (14:30 – 16:00)

26 mei

Melkveebedrijf met 8 robots

9 juni

Brandweer

23 juni

Mear Media

7 juli

Sportdag

14 juli

Diploma-uitreiking

Lesprogramma Klas A Workum

Leerjaarleiders: Esmee en Henrik Lestijden: 13:00 - 16:30 uur

Kleuren :         = in de klas        = op locatie gastdocent

2023

29 oktober

Spellen en kennismaking op locatie

12 november

Beroepenmarkt De Bieb

3 december

Emmerdrummen

17 december

Zedenrecherche (13:00 – 15:00, locatie Sneek)

2024

7 januari

MearMedia

21 januari

High tea

4 februari

Crematorium Sneek

18 februari

Politie Bolsward

3 maart

Responstraining

24 maart

Rechtbank 14:00 – 16:00 + Franeker

7 april

Hijskraanmachinst vader Eeuwe

21 april

Alliander

26 mei

Politiehonden trainer

9 juni

Mad Science (14:30 – 16:30)

23 juni

Brandweer

7 juli

Sportdag (Sneek)

14 juli

Diploma-uitreiking

Lesprogramma Weekendschool SWF Studio

Leerjaarleider: Esmée Lestijden: 13:00 - 16:30 uur

Kleuren :         = in de klas        = op locatie gastdocent

2023

29 oktober

Spellen en kennismaking op locatie

12 november

Mad Science (14:30 – 16:30)

3 december

Responstraining

17 december

Zedenrecherche (13:00 – 15:00)

2024

7 januari

Oorlogschirurg + EHBO

21 januari

Theater

4 februari

Nummer schrijven

18 februari

Aliander

3 maart

Frittemahof (let op: 10 lln)

24 maart

optie: bezoek stadion en wedstrijd Cambuur?

7 april

Picknick

21 april

Politiehonden trainer

26 mei

Mear Media

16 juni

Organiseren sportdag

23 juni

Organiseren sportdag

7 juli

Sportdag

14 juli

Diploma-uitreiking