Weekendschool Súdwest-Fryslân (SWF) is een voorstel van vier initiatiefnemers uit het maatschappelijk veld, onderwijs en het bedrijfsleven. In 2016 zijn de initiatiefnemers op informele basis begonnen de mogelijkheden te verkennen om een weekendschool op te richten. Dit deden zij, omdat zij van mening zijn dat veel talent van kinderen onbenut blijft.

Dit initiatief viel samen met het actieplan armoede-aanpak van de gemeente SWF, dat als onderdeel een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een weekendschool omvatte. De gemeente is bij het samenkomen van beide onderzoeken/initiatieven ook aangeschoven bij de bestaande initiatiefgroep en faciliteert hen bij de oprichting van een weekendschool in SWF.

In oktober 2017 heeft de initiatiefgroep de stichting Weekendschool SWF opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Wouter Willems (voorzitter), vacature (secretaris) en Albert Faber (penningmeester). Deze drie vertegenwoordigen ondernemers, de overheid en het onderwijs.

Wouter Willems (1958) is een Rotterdammer, die sinds 1994 in Friesland woont. Hij is werkzaam geweest in het onderwijs en in de tuinbouwsector, laatstelijk als bestuursvoorzitter van een grote coöperatie actief in aan- en verkoop van bloembollen en vaste planten in Lisse. Sinds 2014 is Wouter zelfstandig bedrijfsadviseur en interim manager, actief in diverse branches.

Wouter is nu voorzitter van de Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân op vrijwillige basis en doet dat met enthousiasme en plezier. Zoals hij zelf zegt: “Met mijn achtergrond in zowel onderwijs als bedrijfsleven weet ik dat het belangrijk is dat voor iedereen de arbeidsmarkt uiteindelijk optimaal bereikbaar moet zijn. Als daarbij voor sommigen de afstand tot die arbeidsmarkt via welke vorm van onderwijs dan ook verkleind kan worden, dan werk ik daar graag aan mee!”

Vacature
Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris.

Albert Faber woont al zijn hele leven in Fryslân. Geboren op de Friese klei, getogen in de Friese wouden en na een korte periode in Sneek te hebben gewoond nu woonachtig in het Friese weidegebied. Als onderwijzer begonnen in Sneek op de Professor P.S. Gerbrandyschool waar het bieden van goede kansen aan alle kinderen voor later hoog op de agenda stond. Onderwijsvoorrangsbeleid heette dat in die periode. Ook in het dagelijks leven als voorzitter van het College van Bestuur van CBO De Greiden geeft hij graag ruimte voor (op)groeien. De Weekendschool ziet hij dan ook als aanvullende mogelijkheid om de kinderen die wel wat extra steun kunnen gebruiken bij hun zelfvertrouwen wat extra kennis en ervaring mee te geven. Voor sommige kinderen zijn de extra momenten om met leeftijdsgenoten samen te werken een cadeautje en geeft het structuur. “Voor die kinderen willen we er zijn. Vandaar ook dat de Zomerschool en de Taal4daagse, extra momenten in de vakanties, ook door onze coördinator Koos Post zijn aangegrepen om aan die ambitie inhoud te geven”.

Koos Pot, directeur: “Werken voor de weekendscholen is de mooiste baan die er is. In 2013 is de Leeuwarder Weekendschool Baljée gestart, in 2016 Weekendschool Franeker en in 2018 starten we met Weekendschool Súdwest-Fryslân. Mijn ambitie is om alle kinderen in Friesland het weekendschoolonderwijs aan te bieden. Voor kinderen die om welke reden dan ook, minder kansen hebben om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Het zou daarom geweldig zijn als we de komende jaren in andere plaatsen in Friesland ook kunnen starten met weekendscholen.

Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft een erg betrokken en bevlogen bestuur, waar het fijn mee samenwerken is. Met elkaar werken we aan een prachtige organisatie voor aanvullend onderwijs in de regio.