De werving van nieuwe leerlingen start na de zomervakantie en gaat via de basisscholen. Daar geven we aan de leerlingen vanaf groep 6 een presentatie over de Weekendschool. De leerlingen die interesse hebben, krijgen een folder mee naar huis. Thuis kunnen ze dit met hun ouders bespreken. Kinderen die zich aanmelden worden daarna samen met de ouder(s) uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Daar worden allerlei zaken besproken zoals motivatie, aanwezigheid en wat we van elkaar verwachten. We vinden motivatie het allerbelangrijkste en daarom zullen we daar vooral over praten. Als we de gesprekken met alle kinderen gehad hebben beslissen we welke kinderen worden toegelaten. Het kan voorkomen dat kinderen niet bij hun vrienden/vriendinnen zitten.