Voor het schooljaar 2019-2020 werven we in eerste instantie op de basisscholen in Sneek en in de ruime omgeving van Workum. Maar ook kinderen die in andere plaatsen wonen kunnen zich aanmelden.